Obří trpaslík

monumentální socha dle návrhu ak. sochaře Kurta Gebauera

V roce 2022 byl dokončen Obří trpaslík. Okrášlovací spolek Rašín děkuje všem, kteří jeho stavbu podpořili peněžními a nepeněžními dary. Děkuje i těm, kdo svými vyjádřeními oceňovali a podporovali myšlenku vzniku Obřího trpaslíka od samého jejího vzniku. 

Obří trpaslík na Nově dne 9. 7. 2023

JAK PROBĚHLO ODHALENÍ MONUMENTU OBŘÍHO TRPASLÍKA

v sobotu 17. června 2023

Odhalení proběhlo jedním slovem výborně a bylo slavnostní i veselé, jak slibovala pozvánka. Nic se nezadrhlo a největším problémem bylo den předtím Obřího trpaslíka zahalit. Ukázalo se, že zahalit jedenáctimetrový monument plachtou když fouká vítr, není vůbec jednoduchá věc. Ale podařilo se.


Zahájení slavnosti odhalení zahaleného trpaslíka provedl pantáta Okrášlovacího spolku Rašín František Kozel. Na úvod přednesl krátkou přednášku na téma Role trpaslíků v dějinách, ve které připomněl protikomunistické happeningy v 80. letech minulého století v Polsku. Jedním z hesel tehdejších demonstrací bylo Bez trpaslíků není svobody. Autor návrhu Obřího trpaslíka sochař Kurt Gebauer přiblížil vznik svých pozdně totalitních trpaslíků, kteří byli inspirací při vzniku návrhu Obřího trpaslíka a propojil tuto dobu s hrozbami dnešní doby.

celý proslov pantáty spolku je ke stažení zde:

Vlastní odhalení bylo rychlé a bylo slavnostní, doprovázené fanfárami z opery Libuše a potleskem přihlížejících. Potom už nastoupil před monument Obřího trpaslíka originální soubor českých mužoretů ARTrosa a v jedinečné sestavě osmnácti tanečníků a vedoucí Gábiny Festové předvedl skladbu Mužně vpřed. Následovalo předávání osvědčení o podpoře stavby Obřího trpaslíka nejštědřejším dárcům a poděkování všem dárcům, kteří stavbu monumentu podpořili darem ze svých peněženek.

Na závěr proběhl křest Obřího trpaslíka hořickým pivem Jungberg. Trpaslík dostal jméno po svém otci, protože tak se to vždy dělávalo. A proto tedy

Obří trpaslík se jmenuje Kurt a bude tady s náma furt!

Pokud chcete rozšířit řady mecenášů a přispět finančním darem na úpravu okolí sochy, níže najdete číslo transparentního účtu: 4588567339/0800 nebo využijte pro rychlou platbu QR kód. Děkujeme za podporu.

Kde Obřího trpaslíka najdete?

Před Hořicemi u silnice I/35 vpravo ve směru od Hradce Králové na Jičín. Přehlédnout ho nelze - je monumentální. 

Proč Obří trpaslík?

Nápad na vznik monumentální sochy Obřího trpaslíka vznikl v prostředí Hořických sochařských symposií, pořádaných již od šedesátých let minulého století. V roce 1994 byl jedním z účastníků symposia akademický sochař Kurt Gebauer. A v diskusích s ním vznikla myšlenka na postavení pískovcové sochy na příjezdu do Hořic, která by upozorňovala na sochařská symposia a zvala k návštěvě sochařských parků tvořených díly, která při nich byla vytvořena. Z bohaté tvorby Kurta Gebauera byli v té době zvláště populární jeho trpaslíci spojení s absurditou tehdy již minulého režimu a od této ještě živé absurdity už byl jen krůček k absurdní myšlence trpaslíka, který je obří.  

Více se můžete začíst zde Obří trpaslík