Stavba Obřího trpaslíka

S nadhledem, odpovídajícím velikosti zamýšleného sochařského díla a současné době, se spolek rozhodl v roce 2017 zahájit stavbu vlastního Obřího trpaslíka pod heslem 

Bezmeznou monumentalitou za věčnou slávu národa.

První rok stavby 2017

Základy monumentu

Na konci března, po dvou desetiletích od slavnostního a veselého zahájení stavby, byly opět zaměřeny katastrální hranice pozemku a vykolíkováno místo pro základ (1) Obřího trpaslíka. Těchto prací se vedle členů Okrášlovacího spolku Rašín účastnil i autor návrhu budoucího monumentu sochař Kurt Gebauer. Příznivé počasí na jaře toho roku umožnilo rychlý postup vyhloubení jámy, 

zhotovení železné armatury, betonování (3) a dokončení základu (4) Obřího trpaslíka.

fotogalerie 4

Dodavatelem bloků na stavbu monumentu se stal pan Alfonz Dovičovič, majitel lomu v Dubenci a tam byl již v červnu úspěšně vylomen a opracován základní kámen Obřího trpaslíka. Do vnitřní stěny základního kamene, byl vyvrtán otvor, (5) do kterého bylo při jeho osazení vloženo nerezové pouzdro s předměty připomínajícími dobu a osoby, které se na vzniku monumentu podílely. Zároveň se základním kamenem byl zhotoven i v levé noze trpaslíka vedle ležící kámen, jehož mecenášem je pantáta spolku.  

Slavnostní a veselé odhalení 

V časném odpoledni v sobotu 2. července byly základní kámen a kámen pantáty spolku slavnostně a vesele odhaleny. (6) Na zahájení slavnosti si účastníci jako hymnu vesele zazpívali píseň Hej hou, trpaslíci jdou. Píseň předzpěvoval a doprovodné pohyby předcvičoval člen divadelního souboru Skleróza Oldřich Kada. Po projevu pantáty spolku Františka Kozla, který nešetřil optimismem, přistoupili všichni účastníci k zahalenému základnímu kameni a společnými silami provedli jeho odhalení. Nemohlo samozřejmě chybět vystoupení Originálního souboru českých mužoretů ARTrosa a potom již následoval projev Kurta Gebauera a poklepávání na základní kámen. A protože se jednalo o základní kámen Obřího trpaslíka, poklepávalo se obřím kladivem o hmotnosti 6 kilogramů. Potom se už v dobré náladě jen fotografovalo, pilo pivo a vedly řeči. Po čase, po dopití sudu, začalo veselí opadat, začala se šířit melancholie a účastníci se, dá se říci po anglicku, zvolna rozešli ke svým domovům. 

Závěr prvního roku stavby 

Práce v lomu probíhaly celý podzim úspěšně a tak se podařilo vylomit a opracovat do potřebného tvaru všech deset zbývajících kamenů nejnižší vrstvy Obřího trpaslíka. Osazeny na místě byly nadvakrát. Nejprve byla 6. 10. dokončena levá noha a všech šest kamenů pravé nohy bylo potom osazeno den před státním svátkem 28. října. Tím byla dokončena celá první vrstva (7) monumentu. To již ale panovalo nepříjemné a deštivé počasí pod psa a tak byla stavba Obřího trpaslíka pro rok 2017 ukončena. A dá se říci, že velmi úspěšně. 

Druhý rok stavby 2018 

Druhý rok stavby Obřího trpaslíka byl v některých ohledech náročnější než první rok. V nejnižší vrstvě bylo 12 kamenů s objemem zhruba 16 m3. Druhou vrstvu tvoří sice jen 4 kameny, ale jejich objem je dohromady stejný, jako objem všech kamenů v nejnižší vrstvě. To znamenalo vylomit a opracovat kameny třikrát větší. Proto se v tomto roce na dodávkách kamene podílel ještě druhý dodavatel - firma Kámen Ostroměř, lom Podhorní Újezd. Celkem bylo v roce 2018 osazeno pět z osmi největších kamenů s celkovým objemem 20 m3, přičemž jeden z nich již byl ve třetí vrstvě. (8)

Třetí rok stavby 2019

Ve třetím roce stavby se na dodávkách kamenů pro Obřího trpaslíka opět podíleli dva dodavatelé. Šest kamenů dodala firma Alfonz Dovičovič z lomu Dubenec, která také osazovala, tak jako doposud, všechny bloky. Zbývající dva větší bloky o objemech 4-5 m3 dodala firma Kámen Ostroměř z lomu Podhorní Újezd. Díky přízni mecenášů (a počasí) byl v úterý 17. 12. 2019 osazen v tomto roce poslední osmý pískovcový blok. Ten spojil obě nohy (9) trpaslíka, který tak dorostl do výšky téměř pěti metrů. Zároveň to byl předposlední z osmi největších a nejtěžších bloků vážících více než 12 tun. Osazením předního klínového kamene se Obří trpaslík přiblížil výšce 5 metrů a již moc nechybělo do poloviny jeho předpokládané konečné výšky. Obří trpaslík byl sice uložen k zimnímu spánku, ale v lomu v Podhorním Újezdě už byl vylomen poslední z velkých bloků. Jeho osazením bude na jaře zahájena další kapitola růstu Obřího trpaslíka k jeho dospělosti.

Čtvrtý rok stavby 2020

V roce 2020 poznamenala začátek stavby čínská chřipka a první dva bloky byly osazeny až na konci července. To už z velkých bloků zbývaly jen tři. Ty byly osazeny v průběhu podzimu a tím bylo dokončeno "tělo" trpaslíka. Na začátku prosince bylo dosaženo roviny ve výšce téměř pět metrů (10) a tak také Obří trpaslík oslavil silvestra.

Čínská chřipka poznamenala v roce 2020 i schůzování spolku, jehož valná hromada se po odkladech nakonec uskutečnila korespondenčně. 

Pátý rok stavby 2021

Z hlediska pandemické situace nebylo v roce 2021 líp, ale spíš hůř, ale přesto se podařilo dokončit další dvě vrstvy (11) a na příští rok už zbývala jen poslední vrstva a čepice. Dokončení Obřího trpaslíka se blížilo, ale bylo nutné dořešit jeho financování.

Během krátkého ochabnutí čínského viru v létě se podařilo, že se sešla valná hromada spolku. Nejdéle se diskutovalo o financování poslední fáze stavby Obřího trpaslíka. Výsledkem bylo, že Valná hromada souhlasila s tím, že v případě potřeby poskytnou členové spolku peněžní půjčky na dokončení stavby. Zároveň bylo rozhodnuto, že je nejvyšší čas hledat mecenáše na zhotovení a osazení čepice Obřího trpaslíka. Po několika nezdarech padlo rozhodnutí požádat o podporu Nadaci PPF. Spolek zpracoval projekt a podal žádost o podporu na zhotovení a osazení čepice Obřího trpaslíka. V prosinci byla žádost Nadací PPF kladně vyřízena a díky tomu se otevřela cesta k dokončení stavby Obřího trpaslíka v roce 2022.

Šestý - poslední rok stavby 2022

Poslední čtyři kameny

Osazení čtyř kamenů poslední vrstvy proběhlo na konci května a stavba monumentu se dostala do poslední fáze - zhotovení čepice Obřího trpaslíka. Před dodavatelem byl výjimečný úkol vylomit pískovcový blok s minimálními rozměry 2 x 2,5 x 4 metry. Po přípravách potřebné techniky provedla firma Dupis v polovině července navrtání bloku ve stěně lomu v Dubenci, odříznutí jeho dvou stěn a po řadě dalších prací byl předběžně opracovaný blok (12) na začátku října připraven k opracování do konečné podoby. Čepice byla v lomu dokončena 19. 10. 2022.

Dokončení stavby monumentu

Dne 20. 10. 2022 byla hotová čepice převezena z lomu a osazena (13) na torzo na výšince u Hořic. Tím byl monument Obřího trpaslíka dokončen. Stalo se tak dvacet osm let od chvíle, kdy se v neformální společnosti v restauraci Doubravka u piva a preclíků narodila myšlenka na jeho zbudování. Z otců myšlenky, tehdejších třicátníků, kteří se v nadsázce oslovovali dědku, se v tomto mezidobí stali zralí senioři, kteří se takto oslovují stále, ale nyní již dědky skutečně jsou.

fotogalerie 13

Obří trpaslík už je obří  

Motivační video pro sbírku Hithit, díky které bylo získáno 78 550,- Kč na základní kámen Obřího trpaslíka.

fotogalerie 1

fotogalerie 3

fotogalerie 5

fotogalerie 6 

fotogalerie 7

fotogalerie 8

fotogalerie 9

fotogalerie 10

fotogalerie 11

foto č. 12

Ve čtvrtek 20. října 2022 byl sice chladný, ale prosluněný den tereziánského babího léta. V tomto dokonalém počasí přijel do lomu v Dubenci jeřáb a podvalník a začala poslední fáze stavby Obřího trpaslíka - přeprava jeho čtyři metry vysoké a 24 tun vážící čepice k sedmimetrovému torzu u silnice I/35 nedaleko Hořic. Na místě očekávali příjezd čepice zástupci médií i veřejnost. Za Nadaci PPF, která darovala finanční prostředky na zhotovení čepice, byla přítomna koordinátorka paní Sabina Petrová.

Vlastní osazování čepice začalo před druhou hodinou odpoledne a všechny práce skončily téměř až za tmy před sedmou hodinou. V mezidobí si někteří přítomní členové Okrášlovacího spolku Rašín stačili s Kurtem Gebauerem, jeho ženou Libuší a dalšími přáteli připít šampaňským na zdar trpaslíka. Večer jako poslední odcházející popřál Obřímu trpaslíkovi jeho první dobrou noc pantáta Okrášlovacího spolku Rašín František Kozel.

Osazením čepice na sedmimetrové torzo byl monument Obřího trpaslíka dokončen. Stalo se tak přesně dvacet sedm let a jeden týden poté, co byla stavba slavnostně a vesele zahájena kopnutím krumpáčem do země na čtyřech světových stranách pozemku, který je místem trvalého pobytu Obřího trpaslíka. 

Povolat se musela speciální technika. Podívejte se na video.

Dar Nadace PPF na zhotovení čepice 

Vzhledem k technické náročnosti vylomení a manipulace s blokem potřebným ke zhotovení čepice Obřího trpaslíka, byly náklady na její zhotovení podstatně vyšší než u ostatních bloků Obřího trpaslíka. Po výběru dodavatele, který nabídl nejnižší cenu, bylo nutné najít dárce, který by Okrášlovacímu spolku Rašín poskytl finanční dar v potřebné výši.

Po neúspěšných jednáních s několika oslovenými fyzickými osobami a firmami se spolek rozhodl podat žádost o podporu Nadaci PPF. Byl zpracován projekt na Zhotovení a osazení čepice sochy Obřího trpaslíka podle návrhu sochaře Kurta Gebauera, který byl nadací na konci roku 2021 přijat a v prosinci byla podepsána smlouva mezi Okrášlovacím spolkem Rašín a Nadací PPF o poskytnutí nadačního příspěvku na zhotovení a osazení čepice Obřího trpaslíka. Tím se otevřela cesta k dokončení monumentu Obřího trpaslíka.

A takhle čepice vznikala ...

V květnu 2022 byly zhotoveny zbývající čtyři kameny, kterými byla osazena poslední vrstva těla trpaslíka, a jeho stavba tím dosáhla výšky 7, 1 metru. Následně, na začátku července, byl v lomu v Dubenci vylomen pískovcový blok potřebný ke zhotovení čepice, který vážil 68 tun. Měl potřebné rozměry a začalo jeho opracování. Lanovou pilou byly postupně oříznuty jeho stěny a podstava, kterou dokončená čepice dosedne na již hotové torzo trpaslíka. Před zahájením konečného opracování přijel v září do lomu autor návrhu Obřího trpaslíka ak. sochař Kurt Gebauer a byl domluven postup prací na dokončení čepice a jeho osobní účast při nich. V prvním říjnovém týdnu pokročily práce do závěrečné fáze a 19. 10. 2022byla čepice byla dokončena a připravena k osazení.