Okrášlovací spolek Rašín

Umělecké dílo v krajině musí být pro člověka výzvou, aby jím do krajiny vstoupil. Ne jako host, tím méně jako vetřelec. Umělecké dílo v krajině musí být poselstvím sdělujícím - nejsem tady proto, že jsem, jsem tady proto, že sem patřím.                                                                                                                                                                                                             Prohlášení Okrášlovacího spolku Rašín


1994 Restaurace Doubravka

V hořické restauraci Doubravka, dnes již neexistující, se celá léta scházela neformální přístolní společnost kamarádů, vedly se hovory na různá témata a pilo se pivo. V jednom krásném pozdním odpoledni v létě roku 1994 se v této společnosti objevil sochař Kurt Gebauer, tvůrce nezaměnitelných trpaslíků, který byl toho roku jedním z účastníků Hořického sochařského symposia. Nebylo proto divu, že ve chvílích, kdy se odpoledne pozvolna měnilo v podvečer a večer a kolem stolu se začaly s neuvěřitelnou lehkostí objevovat nejrůznější nápady - vznikla mezi sklenicemi piva a preclíky myšlenka na zbudování monumentální pískovcové sochy Obřího trpaslíka. Jak jinak, než podle návrhu Kurta Gebauera.  

1994 Založení společnosti

Ještě v témže roce bylo v nádražní restauraci v Hořicích založeno občanské sdružení Společnost pro zbudování Obřího trpaslíka u Hořic, které si dalo za cíl Obřího trpaslíka postavit. Jeho předsedou se stal tehdejší poslanec František Kozel. Sochař Kurt Gebauer zpracoval návrh Obřího trpaslíka a společnost začala bezodkladně vyvíjet svoji činnost. Z členských příspěvků členů společnosti byl zakoupen pozemek pro stavbu Obřího trpaslíka při silnici I/35 nedaleko Hořic a bylo získáno stavební povolení.

13. 10. 1995 13:13 hodin   Zahájení stavby

Rok po založení společnosti, v pátek 13. října 1995 ve 13:13 hodin, byla pod heslem Za ještě větší srandu v Čechách, slavnostně zahájena stavba Obřího trpaslíka slavnostním kopnutím krumpáčem do země a vztyčením siluety Obřího trpaslíka v životní velikosti. Na čtyřech světových stranách slavnostně vykopnutá prsť byla přímo na místě předána řediteli Městského muzea v Hořicích Václavu Bukačovi k uchování jako památka na tento slavnostní akt.

Léta klidu

Jak se ukázalo, tak tím na deset let všechny kroky směřující ke zbudování Obřího trpaslíka, skončily. V Hořicích se totiž v listopadu 1995 konaly mimořádné volby do městského zastupitelstva a snad proto, že nebylo nic závažnějšího k řešení, zbudování trpaslíka se stalo jedním z ústředních témat volební kampaně. Ve vztahu ke stavbě Obřího trpaslíka se objevil až fanaticky nenávistný postoj některých občanů města, podporovaný i jeho tehdejším vedením a myšlenka zbudování Obřího trpaslíka tak postupně přešla do fáze hlubokého spánku a čekala na svoji příležitost. Proto se sdružení rozhodlo věnovat jiným drobnějším akcím, jako byla například obnova zvoničky v Tereziných Darech, vysazení Svatováclavského dubu na Boháňce (1) a jiné.

fotogalerie 1

2003  Vznik Okrášlovacího spolku Rašín 

Trvající nevstřícná atmosféra v Hořicích, ve vztahu k Obřímu trpaslíkovi, přivedla několik zbývajících aktivních členů původní společnosti k tomu, aby založili nové občanské sdružení, které nebude mít ve svém názvu název města Hořice. Zakládací listiny byly podepsány v restauraci Bohema na náměstí Jiřího z Poděbrad v Hořicích (2). Následně potom v květnu 2003 zaregistrovalo Ministerstvo vnitra ČR stanovy občanského sdružení Okrášlovací spolek Rašín, jehož sídlem je obec Rašín. Ta je také místem trvalého pobytu pantáty spolku Františka Kozla.

K nekulatému 77. výročí návštěvy presidenta Masaryka v Hořicích uspořádal spolek v létě rekonstrukci jeho návštěvy, včetně oběda v hotelu Beránek. (3) K naopak půlkulatému 85. výročí vzniku Československé republiky, vysadil spolek v Rašíně Rašínovu lípu

 a živý plot svobody. Zároveň se při této příležitosti konala ve spolkové místnosti v Rašíně u pantáty spolku první valná hromada a bylo přijato Prohlášení Okrášlovacího spolku Rašín, kterým spolek deklaroval zaměření své činnosti. 

fotogalerie 2

fotogalerie 3

2005  Oživení myšlenky Obřího trpaslíka

V létě 2005 došlo k výměně ředitele sochařské školy a objevila se možnost oživení myšlenky Obřího trpaslíka. Ve spolupráci s novým ředitelem školy Ing. Josefem Moravcem vznikla v časném podzimu roku 2005 nová podoba projektu zbudování Obřího trpaslíka. Obnovený projekt projednaly jak Okrášlovací spolek Rašín, tak i poradní sbor Střední průmyslové školy kamenické a sochařské a spolek i škola se dohodly na vzájemné spolupráci při jeho realizaci. V nové podobě byl projekt rozdělen do dvou etap: V první bude zhotovena tříapůlmetrová miniatura Obřího trpaslíka a ve druhé potom bude provedena stavba vlastního monumentu Obřího trpaslíka. (4) Toto rozdělení projektu do dvou etap vycházelo z neblahé zkušenosti devadesátých let a mělo veřejnosti nejprve představit třetinový model Obřího trpaslíka.

fotogalerie 4

2006  Miniatura Obřího trpaslíka

Na konci roku 2005 zakoupil Okrášlovací spolek Rašín potřebné množství pískovcových kvádrů od firmy Kámen Ostroměř s.r.o. a po podpisu dohody o spolupráci začala škola v únoru následujícího roku s jejich opracováním. Při zahájení výstavy Kámen 2006 v červnu byla třiapůlmetrová miniatura budoucího monumentu Obřího trpaslíka slavnostně a vesele odhalena. (5) V následujícím období byl trpaslík vystavován v Praze na Malostranském náměstí na místě, kde stával pomník maršála Radeckého. Dále potom v Jičíně, (6) několik let pobýval v Rašíně a nyní je umístěn v sochařském parku U Josefa v Hořicích.

fotogalerie 6

fotogalerie 5

Dalších deset let klidu

Po úspěšném završení první etapy projektu Obřího trpaslíka následovalo opět desetiletí, které nebylo nakloněno zahájení druhé etapy - stavbě monumentu Obřího trpaslíka. Zhotovení miniatury Obřího trpaslíka bylo zcela financováno z členských příspěvků členů spolku a finančních darů dvou mecenášů (František Kozel, Radim Masný). Ovšem na zbudování monumentu Obřího trpaslíka byly potřebné částky řádově vyšší. Jen zhotovení betonového základu mělo tehdy rozpočet přes sto tisíc korun a rozpočet na celou stavbu byl sedmiciferný. V ekonomické krizi konce první dekády tohoto století se tak spolek pro nedostatek financí nemohl pustit do stavby monumentu. Jeden kulturní počin ale toto období přineslo - pro slavnostní a veselé odhalení miniatury Obřího trpaslíka na výstavě v sochařské škole vznikl taneční soubor českých mužoretů ARTrosa (7), který vystupuje až do současnosti a počet jeho vystoupení se blíží číslu šest set.

fotogalerie 7

2016  Výlet gentlemanů do Hořic na Šumavě

Myšlenka na zbudování Obřího trpaslíka vznikla v Hořicích v restauraci Doubravka. A asi to ani nemohlo být jinak, než že první krok ke zbudování monumentu Obřího trpaslíka byl byl učiněn také v Hořicích - ale na Šumavě. Tam při každoročním Výletu gentlemanů, před retro ubikací, která pamatovala svá mladá léta, kdy v ní mívali za války svůj letní tábor členové hitlerjugend, přislíbil účastník výletu Josef Petráček finanční dar, který rozhodl, že Okrášlovací spolek Rašín mohl na jaře 2017 zahájit stavbu monumentu Obřího trpaslíka. Tento klíčový moment historie Okrášlovacího spolku Rašín je podrobněji popsán v záložce Financování stavby

2017  Dvacet dva let po slavnostním zahájení 

V březnu roku 2017 podepsal pantáta spolku s manželi Marcelou a Josefem Petráčkovými smlouvu na darování částky sto tisíc korun na stavbu monumentu Obřího trpaslíka a již na začátku dubna přijel na pozemek trpaslíka Kurt Gebauer a společně s pantátou spolku Františkem Kozlem a členy spolku Martinem Samohrdem a Janem Bartošem vykolíkovali místo pro vyhloubení základu Obřího trpaslíka. Tím bylo dvacet dva let po slavnostním zahájení stavby nakročeno k pokračování stavby  monumentu Obřího trpaslíka. Následujících šest let potom psala historii Okrášlovacího spolku Rašín stavba monumentu Obřího trpaslíka.

Jak se ryjí základy Obřího trpaslíka

Jak to bylo s demižónem