Mecenáši

Všem těmto mecenášům patří velký dík a uznání, že podpořili vznik monumentu Obřího trpaslíka.

Pod seznamem mecenášů je 3D model sochy. Jednotlivé kameny si lze prohlédnout.

4588567339/0800


Prohlédněte si sochu Obřího trpaslíka ze všech stran.