Obří trpaslík

monumentální socha dle návrhu ak. sochaře Kurta Gebauera

V roce 2022 byl dokončen Obří trpaslík. Okrášlovací spolek Rašín děkuje všem, kteří jeho stavbu podpořili peněžními a nepeněžními dary. Děkuje i těm, kdo svými vyjádřeními oceňovali a podporovali myšlenku vzniku Obřího trpaslíka od samého jejího vzniku. 

Aktuálně

ODHALENÍ MONUMENTU OBŘÍHO TRPASLÍKA

pozvánka na FB 

Pokud chcete rozšířit řady mecenášů a přispět finančním darem na úpravu okolí sochy, níže najdete číslo transparentního účtu: 4588567339/0800 nebo využijte pro rychlou platbu QR kód. Děkujeme za podporu.

Kde Obřího trpaslíka najdete?

Před Hořicemi u silnice I/35 vpravo ve směru od Hradce Králové na Jičín. Přehlédnout ho nelze - je monumentální. 

Obří trpaslík už je obří  

Ve čtvrtek 20. října 2022 byl sice chladný, ale prosluněný den tereziánského babího léta. V tomto dokonalém počasí přijel do lomu v Dubenci jeřáb a podvalník a začala poslední fáze stavby Obřího trpaslíka - přeprava jeho čtyři metry vysoké a 24 tun vážící čepice k sedmimetrovému torzu u silnice I/35 nedaleko Hořic. Na místě očekávali příjezd čepice zástupci médií i veřejnost. Za Nadaci PPF, která darovala finanční prostředky na zhotovení čepice, byla přítomna koordinátorka paní Sabina Petrová.

Vlastní osazování čepice začalo před druhou hodinou odpoledne a všechny práce skončily téměř až za tmy před sedmou hodinou. V mezidobí si někteří přítomní členové Okrášlovacího spolku Rašín stačili s Kurtem Gebauerem, jeho ženou Libuší a dalšími přáteli připít šampaňským na zdar trpaslíka. Večer jako poslední odcházející popřál Obřímu trpaslíkovi jeho první dobrou noc pantáta Okrášlovacího spolku Rašín František Kozel.

Osazením čepice na sedmimetrové torzo byl monument Obřího trpaslíka dokončen. Stalo se tak přesně dvacet sedm let a jeden týden poté, co byla stavba slavnostně a vesele zahájena kopnutím krumpáčem do země na čtyřech světových stranách pozemku, který je místem trvalého pobytu Obřího trpaslíka. 

Obří trpaslík je vysoký 11 metrů
Obří trpaslík je vysoký 11 metrů

Dar Nadace PPF na zhotovení  čepice 

Vzhledem k technické náročnosti vylomení a manipulace s blokem potřebným ke zhotovení čepice Obřího trpaslíka, byly náklady na její zhotovení podstatně vyšší než u ostatních bloků Obřího trpaslíka. Po výběru dodavatele, který nabídl nejnižší cenu, bylo nutné najít dárce, který by Okrášlovacímu spolku Rašín poskytl finanční dar v potřebné výši.

Po neúspěšných jednáních s několika oslovenými fyzickými osobami a firmami se spolek rozhodl podat žádost o podporu Nadaci PPF. Byl zpracován projekt na Zhotovení a osazení čepice sochy Obřího trpaslíka podle návrhu sochaře Kurta Gebauera, který byl nadací na konci roku 2021 přijat a v prosinci byla podepsána smlouva mezi Okrášlovacím spolkem Rašín a Nadací PPF o poskytnutí nadačního příspěvku na zhotovení a osazení čepice Obřího trpaslíka. Tím se otevřela cesta k dokončení monumentu Obřího trpaslíka.

A takhle čepice vznikala ...

V květnu 2022 byly zhotoveny zbývající čtyři kameny, kterými byla osazena poslední vrstva těla trpaslíka, a jeho stavba tím dosáhla výšky 7, 1 metru. Následně, na začátku července, byl  v lomu v Dubenci vylomen  pískovcový blok potřebný ke zhotovení čepice, který vážil 68 tun. Měl potřebné rozměry a začalo jeho opracování. Lanovou pilou byly postupně oříznuty jeho stěny a podstava, kterou dokončená čepice dosedne na již hotové torzo trpaslíka. Před zahájením konečného opracování přijel v září do lomu autor návrhu Obřího trpaslíka ak. sochař Kurt Gebauer a byl domluven postup prací na dokončení čepice a jeho osobní účast při nich. V prvním říjnovém týdnu pokročily práce do závěrečné fáze a 19. 10. 2022 byla čepice byla dokončena a připravena k osazení.

Proč Obří trpaslík?

Nápad na vznik monumentální sochy Obřího trpaslíka vznikl v prostředí Hořických sochařských symposií, pořádaných již od šedesátých let minulého století. V roce 1994 byl jedním z účastníků symposia akademický sochař Kurt Gebauer. A v diskusích s ním vznikla myšlenka na postavení pískovcové sochy na příjezdu do Hořic, která by upozorňovala na sochařská symposia a zvala k návštěvě sochařských parků tvořených díly, která při nich byla vytvořena. Z bohaté tvorby Kurta Gebauera byli v té době zvláště populární jeho trpaslíci spojení s absurditou tehdy již minulého režimu a od této ještě živé absurdity už byl jen krůček k absurdní myšlence trpaslíka, který je obří.  

Více se můžete začíst zde Obří trpaslík

Povolat se musela speciální technika. Podívejte se na video.